Board logo

標題: 今年推日出11、12期,小蠔灣project開波。 [打印本頁]

作者: dcmarco    時間: 2019-3-8 07:57     標題: 今年推日出11、12期,小蠔灣project開波。

推埋十一、十二期,個月台真係迫爆

港鐵多賺7% 今年推地涉4500伙 小蠔灣建1.4萬伙 須先搬車廠設施
https://m.mingpao.com/pns/%E7%B6%93%E6%BF%9F/article/20190308/s00004/1551983328346/%E6%B8%AF%E9%90%B5%E5%A4%9A%E8%B3%BA7-%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E6%8E%A8%E5%9C%B0%E6%B6%894500%E4%BC%99-%E5%B0%8F%E8%A0%94%E7%81%A3%E5%BB%BA1-4%E8%90%AC%E4%BC%99-%E9%A0%88%E5%85%88%E6%90%AC%E8%BB%8A%E5%BB%A0%E8%A8%AD%E6%96%BD
作者: 何偉濤    時間: 2019-3-8 08:50

11/12期似係商場上六幢樓
作者: layman    時間: 2019-3-8 11:06

推埋十一、十二期,個月台真係迫爆

港鐵多賺7% 今年推地涉4500伙 小蠔灣建1.4萬伙 須先搬車廠設施
...
dcmarco 發表於 2019-3-8 07:57

現時早上繁忙時間,根本是搶位坐……
作者: dcmarco    時間: 2019-3-8 13:05

現時早上繁忙時間,根本是搶位坐……
layman 發表於 2019-3-8 11:06


將來落到月台上車已係好彩。
作者: StreetBoy    時間: 2019-3-8 15:01

將來落到月台上車已係好彩。
dcmarco 發表於 2019-3-8 13:05


完全唔敢想像住晒13期人之後, 返工時間月台會點
歡迎光臨 日出康城(首都,領都,領峯)討論區 (http://lohas-park.com/) Powered by Discuz! 7.2